Základní principy programu

 

Program intenzivně rozvíjí tři klíčové životní dovednosti, které jsou v dnešní rychle se měnící době obzvlášť potřebné:

 • komunikaci
 • kooperaci
 • řešení problémů

 Mezi hlavní cíle patří naučit děti:

 • přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost
 • rozpoznávat problémy a řešit je
 • být tvůrčí, mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství
 • podporovat zdraví a tělesný rozvoj, osobní spokojenost a pohodu

Mezi hlavní formy práce s dětmi patří:

Individuální přístup ke každému dítěti

 • Umožňovat každému dítěti, aby se vyvíjelo vlastním tempem
 • Průběžně sledovat pokroky dítět a v případě potřeby sestavit pro dítě individuální plán
 • Tematicky plánovat činnosti podle zájmu a potřeb dětí, vytvářet projekty
 • Integrovat individuální cíle do obvyklých denních činností

Důraz na samostatné rozhodování a volbu dítěte

 • Dítě se samo rozhoduje v jakém centru bude konkrétní den pracovat a s jakými  pomůckami. Protože počet dětí v každém centru je omezen, dítě nemůže svou volbu změnit, aniž by omezilo volbu jiného dítěte. Nese za své rozhodnutí odpovědnost a hledá různé možnosti  jak ji přijmout.

Spolupráce s rodinou

 • Program vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí možnost spoluúčasti na výchově a také je při ní povzbuzovat. Podstatná část kontaktů mezi "školkou" a rodinou je spíše neformálního charakteru a může probíhat různými způsoby.