Vedení MŠ

Bc. Ivana Panochová

ředitelka MŠ/jednatelka společnosti

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Přírodovědné gymnázium, Praha
 • Střední pedagogická škola, Praha, obor učitelství MŠ
 • Pedagogická fakulta JČU České Budějovice
 • Praxe v předškolní pedagogice 20 let
 • Kurz Respektovat a být respektován - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" pro začátečníky - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" pro pokročilé - akreditace MŠMT
 • Komunikační a dizkuzní techniky, Kooperativní učení - akreditace MŠMT
 • Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ - akreditace MŠMT
 • Evaluace v práci učitele - akreditace MŠMT
 • Akreditovaný lektor ZaS pro Step by Step ČR
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"

Mgr. Dagmar Boháčková

ekonom školy/odborný poradce  

 

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Českoslovanská  akademie obchodní, Praha
 • Pedagogická fakulta UK  Praha
 • Praxe v oboru školství 12 let
 • Kurzy dramatické výchovy a sociální komunikace, KVD DAMU Praha
 • Kurz hlasové výchovy, DAMU Praha
 • Kurz "Začít spolu" - akreditace MŠMT
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"

PEDAGOGICKÝ SBOR

Zelená třída

Jitka

zástupkyně ředitelky/metodička

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední pedagogická škola v Litoměřicích
 • Pedagogická praxe 32 let
 • Kurz Respektovat a být respektován - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" - akreditace MŠMT
 • Ekologický výukový program "Žabí putování" - akreditace MŠMT
 • Matematika všemi smysly - akreditace MŠMT
 • Asertivní nácvik pro učitele - osvědčení IDV
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"
 • Výtvarný kurz

Zuzana

učitelka - nyní dlouhodobě na PN

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední odborná škola sociálních služeb v Praze, specializace na péči o děti do 3 let věku
 • Pedagogická praxe v MŠ dva roky
 

Katrin

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední zdravotnická škola

 • Pedagogická fakulta UK, Praha, obor učitelství MŠ
 • Pedagogická praxe v MŠ čtyři roky
 

Oranžová třída

Miroslava

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • VOŠ Svatý Ján pod Skalou, obor Pedagogika - vychovatelství
 • Střední zdravotnická škola v Praze
 • Pedagogická praxe 15 let
 • Intenzivní přípravný kurz pro předškoláky
 • Metoda dobrého startu - akreditace MŠMT
 • Multikulturní výchova a vzdělávání
 • Prevence specifických poruch učení v předškolním věku
 • Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra
 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra
 • Kurz českého znakového jazyka
 • Možnosti prevence úrazů dětí - FNM
 • Invakuace - seminář ČČK

Eva

Chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední škola gastronomie a hotelových služeb, s.r.o., v Praze
 • Pedagogická praxe v MŠ a ZŠ 8 let
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (akreditace MŠMT)

Klára

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední pedagogická škola
 • Pedagogická praxe v MŠ 3 roky
 • Kurz Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ

PODPORA PED. SBORU

Renata

provozní pracovnice/chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • SOU, vyučená v oboru prodavačka
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"
 • Praxe jako provozní v MŠ 7 let, asistentka na školce v přírodě
 • Praxe jako pomocná vychovatelka v MŠ 10 let

Pavla

provozní pracovnice/chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • SOU, vyučená v oboru prodavačka
 • Praxe jako asistentka v jeslích 3 roky
 • Pořádání dětských oslav, hlídání dětí 4 roky
 • Praxe jako pomocná vychovatelka v MŠ 8 let