Vedení MŠ

Bc. Ivana Panochová

ředitelka MŠ/jednatelka společnosti

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogoická fakulta, obor učitelství MŠ
 • Střední pedagogická škola, Praha, obor učitelství MŠ
 • Přírodovědné gymnázium, Praha
 • Praxe v předškolní pedagogice 20 let
 • Kurz Respektovat a být respektován - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" pro začátečníky - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" pro pokročilé - akreditace MŠMT
 • Komunikační a dizkuzní techniky, Kooperativní učení - akreditace MŠMT
 • Posilování výchovných a manažerských kompetencí pedagogů v MŠ - akreditace MŠMT
 • Evaluace v práci učitele - akreditace MŠMT
 • Akreditovaný lektor ZaS pro Step by Step ČR
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"
 • Dvouletý výcvik pro pomáhající profese - Liberecký institut pro psychologii a psychosomatiku, certifikát
 • Kurz krizové intervence pro21. století - akreditae MPSV, organizátor Lektor 4U
 • Prevence syndromu vyhoření u pedagogů, akreditace MŠMT
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca
 

Stravování MŠ

Jana

hospodářka/učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední pedagogická škola v Berouně, obor učitelství MŠ
 • Střední pedagogická škola v Berouně, obor vychovatelství
 • Gymnázium Nové Strašecí
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca

 

PEDAGOGICKÝ SBOR

Zelená třída

Jitka

zástupkyně ředitelky/metodička

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední pedagogická škola v Litoměřicích
 • Pedagogická praxe 35 let
 • Kurz Respektovat a být respektován - akreditace MŠMT
 • Letní škola "Začít spolu" - akreditace MŠMT
 • Ekologický výukový program "Žabí putování" - akreditace MŠMT
 • Matematika všemi smysly - akreditace MŠMT
 • Asertivní nácvik pro učitele - osvědčení IDV
 • Výtvarný kurz
 • Prevence syndromu vyhoření u pedagogů, akreditace MŠMT
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca

Kristýna

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Bohemia - Střední pedagogoická škola, Chrudim

 • Pedagogická praxe v MŠ 3 roky
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca
 

Inna

Chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Vysoká škola technická, Ukrajina - diplomovaný specialista

 • Praxe s dětmi v MŠ 6 let
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, akreditace MŠMT
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca
 •  

Oranžová třída

Miroslava

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • VOŠ Svatý Ján pod Skalou, obor Pedagogika - vychovatelství
 • Střední zdravotnická škola v Praze
 • Pedagogická praxe 15 let
 • Intenzivní přípravný kurz pro předškoláky
 • Metoda dobrého startu - akreditace MŠMT
 • Multikulturní výchova a vzdělávání
 • Prevence specifických poruch učení v předškolním věku
 • Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra
 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchou autistického spektra
 • Kurz českého znakového jazyka
 • Možnosti prevence úrazů dětí - FNM
 • Invakuace - seminář ČČK
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca

Eva

Chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední škola gastronomie a hotelových služeb, s.r.o., v Praze
 • Pedagogická praxe v MŠ a ZŠ 9 let
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, akreditace MŠMT
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca

Darja

učitelka

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • Střední zdravotnická škola v Karviné
 • Ostravská univerzita v Ostravě, obor Ergoterapie
 • Ostravská univerzta v Ostravě, Pedagogická fakulta, obor učitelství MŠ
 • Pedagogická praxe 7 let
 • Školka hrou, metodický seminář
 • Jak na školní vzdělávací prog
 

Marta

asistent pedagoga

Vzdělání, praxe a kurzy:

 •  SOU obor prodavačka obuvi a kožené galanterie
 • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, akreditace MŠMT 
 • Asistent pedagoga, akreditace MŠMT
 • Poruchy chování u dětí, akreditace MAVO s.r.o.                   

PODPORA PED. TÝMU

Renata

provozní pracovnice/chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • SOU, vyučená v oboru prodavačka
 • Kurz první pomoci pro děti "Záchrana života"
 • Kurz "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky", akreditace MŠMT
 • Praxe jako provozní v MŠ 7 let, asistentka na školce v přírodě
 • Praxe jako pomocná vychovatelka a chůva v MŠ 10 let
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca

Pavla

provozní pracovnice/chůva

Vzdělání, praxe a kurzy:

 • SOU, vyučená v oboru prodavačka
 • Kurz "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky", akreditace MŠMT
 • Praxe jako asistentka v jeslích 3 roky
 • Pořádání dětských oslav, hlídání dětí 4 roky
 • Praxe jako pomocná vychovatelka a chůva v MŠ 8 let
 • První pomoc pro děti a dětské nemoci - Meduca