Rozvrh dne

 

Název činnosti

od

 do

snídaně, svačina

6:00

9:00

Ranní scházení, volné hry, úklid hraček, hygiena

6:00

8:30

Ranní kruh (RK)

9:00

 

Zájmové činnosti v CA (centrech aktivit)

po RK

9:45

Převlékání na pobyt venku, hygiena

 po CA

 

Pobyt venku

 10:00

12:00

Převlékání na oběd, hygiena

 

 

oběd

12:00

12:30

Vyzvedávání dětí po obědě

12:30

13:00

Hygiena, čištění zubů

po obědě

12:45

Odpočinek, možnost spánku, klidové hry

 

15:00

Vstávání, hygiena

po odpočinku

 

Odpolední svačina

15:00

15:30

Doplňkové aktivity, volné hry, pobyt venku

po svačině

 

Úklid hraček, příprava na večeři, hygiena

 

18:00

večeře

18:00

18:30

Vyzvedávání dětí, volné hry

 

20:00