Představení školky

 

  • Projekt "Školka Homolka" byl financován z Evropského sociálního fondu ČR (dále jen ESF ČR) v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita v období od června 2010 do března 2012. Zaměření projektu podpořilo rozvoj služeb péče o děti, konkrétně založení a provoz firemní školky, s cílem sladit pracovní a soukromý život rodičů. Rodiči byli zaměstnanci Nemocnice Na Homolce, kteří si díky umístění svého dítěte do firemní školky udrželi zaměstnání nebo získali novou pracovní příležitost. Projekt byl koncipován pro docházku 25 dětí různého věku v jednotřídním provozu.
  • Od 1. 4 . 2012 je firemní školka Homolka provozována pod názvem Mateřská škola Homolka s.r.o. jako samostaný subjekt spolupracující s Nemocnicí Na Homolce. Změna názvu, resp. právní subjektivity provozovatele, byla nutná pro registraci školky v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT z důvodu zajištění financování provozu školky od 1. 9. 2012. Náklady na provoz školky tak budou při čerpání plné výše dotace z MŠMT, tj. od 1. 9 . 2013 ze 44,8% hrazeny provozovatelem, tj. MŠ Homolka s.r.o., která je příjemcem dotací z MŠMT, z 39,4% školným od rodičů a z 15,8% Nemocnicí Na Homolce (FKSP). Firemní MŠ bude i nadále sloužit výhradně potřebám zaměstnanců nemocnice a od 1. 9. 2012 bude díky jejich zájmu plně využita kapacita školky, tj. 50 dětí.
  • Ředitelka školky, která je současně statutárním orgánem společnosti Mateřská škola Homolka s.r.o., úzce spolupracuje s vedením nemocnice, zjišťuje aktuální potřeby rodičů dětí – zaměstnanců nemocnice a operativně tyto potřeby řeší. Personál školky poskytuje dětem celodenní péči a dbá na správnou životosprávu, kvalifikovaní pedagogové zajišťují komplexní rozvoj prostřednictvím výchovně vzdělávacího programu s využitím metodiky "Začít spolu".