Živý betlém

19.12.2018 21:48

Ve středu 19.12. měly děti možnost shlédnout betlém s živými zvířátky. Vypravily se za nimi do MŠ Střešovanka, kde na ně čekal oslík, ovečky, telátko a Ježíšek v jesličkách. Děti si hladily ovečky a seznámily se s opravdovým ovčím rounem, povodily si oslíka po školní zahradě a poznaly, jak dokáže být tvrdohlavý, poslechly si zajímavé vyprávění o vánočních zvycích a tradicích. Potom vyrazily na zpáteční cestu a v pořádku a včas dorazily na oběd.