Úprava provozu MŠ

23.03.2020 09:02

Provoz MŠ i nadále pokračuje s upravenými podmínkami. V provozu je pouze 1 třída s kapacitou 25 dětí. Personál MŠ pracuje ve 2 týmech. V lichý týden se se svými běžnými provozními dotazy můžete obracet na vedoucí týmu Jitku, v sudé týdny na vedoucí týmu Mirku (mobilní číslo Oranžové třídy). V nestandardních situacích nebo atypických otázkách směřujte své dotazy na ředitelku, která je přístupná na krizové lince mobilního telefonu každý všední den v době od 8.00 do 20.00 hod. Všechna tel. spojení jsou uvedena v záložce kontakty. Děkujeme, že respektujete všechna doporučení a opatření MŠ, chráníme Vás i Vaše děti.