Nový školní rok

29.08.2020 22:06

Nový školní rok 2020/21 bude zahájen otevřením provozu MŠ od úterý 1. září. V pondělí 31.8. je MŠ ještě uzavřena. V souvislosti se zpřísněnými hyg. pravidly a novým hyg. manuálem, vydaným MŠMT v rámci prevence opatření proti Covid - 19, prosíme rodiče o pochopení a trpělivost při aplikaci těchto opatření. Zvýšená pozornost bude věnována především zdravotnímu stavu dítěte při ranním přijímání dětí do MŠ. Děkujeme za vstřícnost a součinnost, která je pro nás všechny v této náročné době nezbytná.