Nouzový stav

05.10.2020 21:26

Provoz MŠ není vyhlášením nouzového stavu ze dne 4.10. 2020 významněji omezen. Hygienická a omezující opatření nastavená v MŠ s ohledem na koronavirovou situaci trvají a mohou se v průběhu nouzového stavu měnit a zpřísňovat. Sledujte prosím webové stránky průběžně, věnujte pozornost informacím zveřejněným na informačních místech v MŠ a pokynům personálu. Děkujeme za respektování nastavených opatření.